ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση:
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 48,
2572 Πέρα Χωρίο
Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο:
+ 357 22080550
Φαξ:
+ 357 22521626
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)